1. Kalite Yönetim Sisteminin sürekli gelişmesi için önerilerde ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak, 2. İç ve dış denetimler sonrasında düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bir üst amirinin belirttiği şekilde görev almak, 3. Kalite Yönetim Sistemi prosedür ve talimatlarını uygulamak, 4. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına ve yönetmeliklerine uymak, 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi prosedür ve talimatlarına uymak, 6. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemek, 7. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, çıkarmamak ve değiştirmemek, 8. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak, 9. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek, 10. Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak, 11. İhtiyaç duyulan iş gücünü temin edebilmek amacı ile ilan vermek, üniversiteler, danışmanlık şirketleri ve meslek liseleri gibi kurum ve kuruluşlar ile bağlantıya geçerek personel ihtiyacını duyurmak, 12. İş başvurularını değerlendirmek; kurum standartlarına uygun olabilecek personel adaylarını belirlemek, 13. Sorumlu olunan bölgenin açık pozisyonları için işe alım sürecini başlatmak; ilan yayınlamak, uygun adaylarla görüşmek. 14. Görüşme neticesi olumlu olan adayların istihdam edilecekleri departman yöneticisi ile görüşmeleri için gerekli organizasyonu gerçekleştirmek ve İngilizce test, envanter uygulanması ve referans araştırma sürecini tamamlamak. 15. Görüşme neticesi olumsuz olan adaylara mail, telefon ya da kariyer portalları üzerinden geri dönüş yaparak değerlendirme sonucu ile ilgili bilgi vermek, 16. Kurumda görev yapacağı belirlenmiş kişilere işe başlangıç tarihlerini bildirmek, evrak teslimi sürecini planlamak. Zimmet siparişlerini vermek, kullanıcı açılışı taleplerini yapmak. 17. Kurumda işe yeni başlayan kişilerin “İşe Başlama Duyurusu” ’nu yayınlamak. 18. Merkez birimlerde göreve başlayan kişiyi karşılamak ve genel alan gezisi yapmak ve oryantasyon için Eğitim ve Gelişim birimi ile tanıştırmak. 19. Operasyon birimlerinde göreve başlayan kişiyi görev yapacağı projeye yönlendirmek, adayın bağlı olacağı Operasyon Yöneticileri’ ni ve YYGU’yu programdan haberdar etmek ve karşılanmasını takip etmek, 20. Yeni işe başlayan adayların “ ilk gün temel oryantasyon programı” online eğitimlerinin tamamlamasını takip etmek, 21. Yeni işe başlayan personelin 2. Ve 6. Ay nabız tutma görüşmelerini yapmak ve portala kaydetmek. 22. Projeler terfi sürecinin verilerini hazırlamak, ilk değerlendirmeyi yapmak, terfi edenlerin evrak sürecini takip etmek. 23. Kurum çalışanları için planlanan sosyal aktivite ve sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili çalışmaları organize etmek, katılmak, 24. Personelin kuruma ve işine ilişkin tatminini ölçmek amacıyla tatmin ölçeğini uygulamak, sonuçlarını değerlendirmek ve bir üst yöneticisine raporlamak, 25. Yıllık proje ziyaret planlaması yaparak gerçekleştirmek, ziyaret aksiyonlarını yönetim ve operasyon yöneticilerine raporlamak, ilgili konularını grup departmanlara mail yoluyla iletmek, 26. Çalışan bağlılığına yönelik aksiyon planlarının uygulanmasını takip etmek ve sağlamak, OPS anketi uygulanmasına projelerde destek olmak, aksiyon toplantıları organize etmek, gerçekleştirmek ve raporlamak. 27. Sorumlu olunan projeler ve grup departmanlarda yaşanan disiplin süreçlerinde soruşturmayı planlamak ve yürütmek 28. Fesih ile sonuçlanan vakaların fesih sürecini Hukuk Departmanı ile tasarlamak, yürütmek ve sonuçlandırmak 29. Arabuluculuk ile sonuçlanacak vakaların fesih sürecini tasarlamak ve yürütmek, 30. İstifa eden çalışanlar ile çıkış görüşmesi yapmak ve raporlamak 31. Ekip rapor ve sunumlarını ilgili periyotlarda hazırlamak ve sunmak, 32. Operasyon ve Grup Departmanlar arasında düzenlenen toplantılara programı doğrultusunda katılmak, 33. Global ve Yerel, İç ve Dış denetimlere veri hazırlamak ve denetimlere katılmak, 34. Ödüllendirme ve Yetenek Yönetimi birimi ile IK süreçlerinin revize ve iyileştirme süreçlerinde görev almak, 35. Performans ve hedef değerlendirme süreçlerini sorumlu olunan bölgede, Yetenek Yönetimi birimi tarafından planlanan tarih ve yöntem ile uygulamak, 36. Grup İnsan ve Kültür Departmanı’ na ilişkin faaliyetleri iç ve dış müşteri memnuniyetine odaklılığı dikkate alarak yürütmek, 37. Grup İnsan ve Kültür Departmanı’ na yönelik faaliyetleri Kalite Yönetim Sistemi prosedür ve talimatları doğrultusunda yürütmek ve evrakları dosyalamak, 38. Grup İnsan ve Kültür İş Ortakları Direktör Yardımcısı tarafından iletilen işletme politikaları ve bu politikalardaki değişiklikleri uygulamak, 39. Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi prosedür ve talimatlarına uymak, 40. Çevre Yönetim Sistemi prosedür ve talimatlarına uymak, 41. Çevre yönetim sistemi ile ilgili eğitimlere katılmak ve yapılan uyarı ve bilgilendirmeye uygun davranmak. 42. Çalışma sonrasında ortaya çıkan atıkları kaynağında ayırmak ve ilgili atık için tanımlanmış atık kutusuna atmak, 43. Doğal kaynakların tüketimine yönelik tedbirlere uygun davranmak, israf etmemek, israf edenleri uyarmak. 44. Bir üst yöneticisinin öngördüğü hizmete ilişkin işleri yapmak, 45. Bilgi Güvenliği Politikalarına ve Prosedürlerine uymak 46. Sahibi olduğu bilgi varlığını korumak, herhangi bir hata/arıza/olay olduğunda ilgili kişilere haber vermek, 47. Bilgi güvenliği için kullanılan donanım ve yazılım kullanım talimatlarına uymak, alınan eğitimleri uygulamak 48. Herhangi bir bilgi güvenliği olayını fark ettiğinde, zaman geçirmeden IT Servis Portalı üzerinden bildirim yapmak 49. Kendisine ait olan hesapların şifrelerinin (varsa e-anahtarının) güvenliğini sağlamak 50. ISS’e ve Müşteriye ait bilgilerin (taşınabilir cihazlar, e-posta, we transfer vb) güvenliğini sağlamaktan ve yetkilendirme olmadan dışarı varlık çıkarmamakla sorumludur. 51. Kuruma ait bilgi varlıklarının korunmasının sağlanması ve sahibi olduğu varlıkların sürekli kontrolünün sağlanması. 52. Bilgi varlıklarını kurumun izin verdiği amaçla kullanmak. 53. Erişilen bilgilerin bilgi sınıfına uygun biçimde gizliliğini sağlamak. 54. BGYS farkındalık eğitimlerine katılmak. 55. İşten ayrılma durumunda kuruluşta çalışmakta olduğu süre boyunca kullanım için kendisine verilmiş olan ve kendisinin kuruluşta çalıştığı süre boyunca ürettiği tüm varlıkları kuruluşa teslim etmek. 56. Kurumda işlenen tüm kişisel verilerin amaca uygun olarak kullanılması 57. Biriminden ayrılan çalışanların (görev değişikliği, emeklilik, işten ayrılma vb.) fiziksel ve sistemsel erişim yetkilerinin durdurulmasını/kaldırılmasını sağlamak. 58. Bütün çalışanların BGYS farkındalık eğitimlerini alınması için gerekli koordinasyonu sağlamak POZİSYONUN YETKİNLİKLERİ • Müşteri Odaklılık • Finansal Algı • Sonuç Odaklılık • İşbirliği Geliştirmek • Güven Vermek • Kişisel Farkındalık Göstermek POZİSYONUN MİNİMUM GEREKLİLİKLERİ • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması, ofis programlarını iyi derecede kullanması ve iyi düzeyde İngilizce bilmesi tercih edilir. • Benzer bir görevde en az 3 yıl iş tecrübesinin olması gereklidir.